Nguyễn, Đình Chương, và Văn Thái Ngô. 2023. “ĐIỀU TRỊ GÃY 2 CỘT Ổ CỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG BÊN TRONG”. Tạp Chí Y học Việt Nam 530 (1). https://doi.org/10.51298/vmj.v530i1.6561.