Nguyễn, Thị Thúy Mỵ, Khánh Toàn Nguyễn, Quang Trung Trần, Cẩm Phương Phạm, và Chính Đại Lê. 2023. “KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BƯỚC 1 BỆNH NHÂN UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ DI CĂN CÓ ĐỘT BIẾN EGFR BẰNG ERLOTINIB TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU NGHỆ AN”. Tạp Chí Y học Việt Nam 530 (1). https://doi.org/10.51298/vmj.v530i1.6562.