Nguyễn, Thượng Nghĩa, Ngọc Toàn, Văn Dũng Trần, và Quốc Tuấn Nguyễn. 2023. “ HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT BÍT DÙ THÔNG LIÊN NHĨ DƯỚI HƯỚNG DẪN CỦA SIÊU ÂM TIM TRONG BUỒNG TIM”. Tạp Chí Y học Việt Nam 530 (1). https://doi.org/10.51298/vmj.v530i1.6573.