Lê, Thị Hà Trang, Thành Toàn Võ, Thị Tú Quyên Bùi, và Khánh Linh Võ. 2023. “THỰC TRẠNG GIAO TIẾP CỦA ĐIỀU DƯỠNG, KỸ THUẬT VIÊN VỚI NGƯỜI BỆNH TẠI CÁC KHOA CẬN LÂM SÀNG”. Tạp Chí Y học Việt Nam 530 (1). https://doi.org/10.51298/vmj.v530i1.6592.