Lý, Khánh Vân, Thị Huệ Lê, Thị Cẩm Luyến Phan, Thị Thanh Thư Đỗ, và Thị Thanh Nhàn Lê. 2023. “TÁC NHÂN VI SINH PHÁT HIỆN TRÊN MẪU ĐÀM BỆNH NHÂN VIÊM PHỔI MẮC PHẢI CỘNG ĐỒNG NHẬP VIỆN”. Tạp Chí Y học Việt Nam 530 (1). https://doi.org/10.51298/vmj.v530i1.6597.