Nguyễn, Thị Xuân Hương, Thị Kim Dung Lê, Thái Sơn Đỗ, Tuấn Anh Trần, và Thị Dung Hoàng. 2023. “NGUYÊN NHÂN SUY HÔ HẤP Ở TRẺ SƠ SINH TẠI TRUNG TÂM NHI KHOA - BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN”. Tạp Chí Y học Việt Nam 530 (1). https://doi.org/10.51298/vmj.v530i1.6601.