Phạm, Xuân Phong, và Vĩnh Hưng Nguyễn. 2023. “NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM VI SINH CỦA VIÊM MÀNG BỤNG Ở BỆNH NHÂN LỌC MÀNG BỤNG LIÊN TỤC NGOẠI TRÚ (CAPD) TẠI BỆNH VIỆN E”. Tạp Chí Y học Việt Nam 530 (1). https://doi.org/10.51298/vmj.v530i1.6605.