Võ , Văn Việt, Thanh Hải Tống, Trung Quyết Đỗ, Tuấn Hoàng Hoàng, và Quang Vinh Vũ. 2023. “ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ TỔN KHUYẾT PHỨC TẠP VÙNG ĐẦU MẶT DO NGUYÊN NHÂN BỎNG SỬ DỤNG VẠT ĐÙI TRƯỚC NGOÀI”. Tạp Chí Y học Việt Nam 531 (2). https://doi.org/10.51298/vmj.v531i2.7116.