Vũ , Ngọc Hà, Thành Trung Nguyễn, Dương Truyền Nguyễn, Quang Tâm Nguyễn, Thanh Hòa Vũ, và Đăng Tuấn Mạc. 2023. “THỰC TRẠNG TIÊM VẮC-XIN PHÒNG UNG THƯ CỔ TỬ CUNG CỦA NỮ SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC, ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2022”. Tạp Chí Y học Việt Nam 531 (2). https://doi.org/10.51298/vmj.v531i2.7131.