Nguyễn , Đình Liên, Thế Thịnh Nguyễn, Quang Nguyễn, và Quang Khải Phạm. 2023. “TÁN SỎI THẬN QUA DA Ở TRẺ EM: NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP LÂM SÀNG”. Tạp Chí Y học Việt Nam 531 (2). https://doi.org/10.51298/vmj.v531i2.7146.