Nguyễn , Minh Hà, Vĩnh Niên Lâm, Dương Hoàng Huy Lê, Hưng Thịnh Nguyễn, và Hữu Ngọc Tuấn Nguyễn. 2023. “TẦN SUẤT BIẾN THỂ ĐA HÌNH PNPLA3 I148M Ở NGƯỜI VIỆT NAM – NGHIÊN CỨU PILOT TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA PHẠM NGỌC THẠCH”. Tạp Chí Y học Việt Nam 531 (2). https://doi.org/10.51298/vmj.v531i2.7149.