Chu , Thị Thảo, Quang Trung Võ, Văn Pol NGuyễn, và Thị Huyền Trâm Nguyễn. 2023. “KIẾN THỨC TỔNG QUÁT VÀ THÁI ĐỘ PHÒNG NGỪA VỀ BỆNH VIÊM GAN SIÊU VI B CỦA SINH VIÊN Y ĐA KHOA: NGHIÊN CỨU CẮT NGANG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH”. Tạp Chí Y học Việt Nam 531 (2). https://doi.org/10.51298/vmj.v531i2.7164.