Nguyễn, Hoài Bắc, Cao Thắng Nguyễn, Huy Bình Lê, và Xuân Thành Trần. 2024. “KẾT QUẢ PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ CONG DƯƠNG VẬT BẨM SINH BẰNG PHƯƠNG PHÁP KHÂU XOAY TRỤC VẬT HANG”. Tạp Chí Y học Việt Nam 535 (1). https://doi.org/10.51298/vmj.v535i1.8338.