Phạm , Gia Anh, Thị Phương Nguyễn, Tuấn Anh Nguyễn, Thị Thanh Bình Trịnh, Thị Ngọc Trần, và Tất Thành Đỗ. 2024. “KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU TRIỂN KHAI LIỆU PHÁP CARBOHYDRAT TRƯỚC PHẪU THUẬT TẠI KHOA UNG BƯỚU BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC”. Tạp Chí Y học Việt Nam 535 (1). https://doi.org/10.51298/vmj.v535i1.8339.