Trịnh , Tú Thanh, Từ Mỹ Diệp, Ý Lan Võ, Nguyễn Minh Thư Trần, và Thị Mỹ Tiên Nguyễn. 2024. “CHẤT LƯỢNG GIẤC NGỦ KÉM VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI DÂN SAU NHIỄM COVID-19 TẠI QUẬN 6 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH”. Tạp Chí Y học Việt Nam 535 (1). https://doi.org/10.51298/vmj.v535i1.8369.