Đỗ, Mạnh Hùng, Thái Dũng Phạm, Văn Tùng Trần, và Ngọc Chánh Tín Võ. 2024. “ĐÁNH GIÁ GIÁ TRỊ TIÊN LƯỢNG TỬ VONG CỦA SỐ LƯỢNG TIỂU CẦU Ở BỆNH NHÂN SỐC NHIỄM KHUẨN”. Tạp Chí Y học Việt Nam 535 (2). https://doi.org/10.51298/vmj.v535i2.8475.