Trần, Thị Thúy, Thị Thu Dung Nguyễn, và Hồng Vân Phạm. 2024. “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH SAU PHẪU THUẬT GLÔCÔM TẠI BỆNH VIỆN MẮT HÀ NỘI NĂM 2023”. Tạp Chí Y học Việt Nam 535 (2). https://doi.org/10.51298/vmj.v535i2.8491.