Lê, Thị Ngọc Diệp, Quốc Anh Nguyễn, Thị Kim Thanh Phạm, và Thị Ngọc Bích Phạm. 2024. “ỨNG DỤNG THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ BỆNH MẮT TUYẾN GIÁP”. Tạp Chí Y học Việt Nam 535 (2). https://doi.org/10.51298/vmj.v535i2.8494.