Lưu, Văn Tường, Thị Thu Hương Đỗ, Diệu Hồng Đinh, Thị Minh Huyền Nguyễn, và Hữu Đại Phùng. 2024. “TÌNH TRẠNG VIÊM LỢI Ở HỌC SINH LỚP 8 TRƯỜNG LIÊN CẤP HERMANN GMEINER, HÀ NỘI NĂM 2023”. Tạp Chí Y học Việt Nam 535 (2). https://doi.org/10.51298/vmj.v535i2.8509.