Lâm, Thùy Mai, Văn Minh Phạm, và Huy Quyết Phan. 2024. “HIỆU QUẢ KẾT HỢP SÓNG XUNG KÍCH TRONG PHỤC HỒI CHỨC NĂNG BỆNH NHÂN VIÊM QUANH KHỚP VAI THỂ ĐƠN THUẦN”. Tạp Chí Y học Việt Nam 535 (2). https://doi.org/10.51298/vmj.v535i2.8517.