Phạm, Vân An, Thu Hương Trần, Tuấn Quy Dư, Thiên Ân Vũ, Thị Lộc Nguyễn, Kim Dung Khương, Olson Linus, Larsson Mattias, và Khánh Toàn Trần. 2024. “TUÂN THỦ ĐIỀU TRỊ ARV Ở BỆNH NHÂN VỊ THÀNH NIÊN 10-15 TUỔI NHIỄM HIV, NĂM 2020-2021”. Tạp Chí Y học Việt Nam 535 (2). https://doi.org/10.51298/vmj.v535i2.8518.