Trần, Thị Oanh, Thị Dung Hồ, Chiến Thắng Trương, và Thị Ánh Dương Lê. 2024. “NGHIÊN CỨU BÀO CHẾ VIÊN NANG CỨNG TỪ CAO DƯỢC LIỆU DÂY THÌA CANH (GYMNEMA SYLVESTRE ((RETZ.) R. BR. EX SCHULT.), APOCYNACEAE) HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG”. Tạp Chí Y học Việt Nam 535 (2). https://doi.org/10.51298/vmj.v535i2.8519.