Trần , Bá Tuấn, và Mạnh Hùng Ngô. 2024. “NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH CỦA NGƯỜI BỆNH TÚI PHÌNH ĐỘNG MẠCH NÃO GIỮA VỠ”. Tạp Chí Y học Việt Nam 535 (1). https://doi.org/10.51298/vmj.v535i1.8544.