Lê, Thị Vũ Huyền, Thị Huệ Trần, Thị Phương Dung Cao, và Thị Huyên Nguyễn. 2024. “RỐI LOẠN LO ÂU Ở SINH VIÊN Y HỌC DỰ PHÒNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NĂM 2023 VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN”. Tạp Chí Y học Việt Nam 535 (1). https://doi.org/10.51298/vmj.v535i1.8546.