Đỗ , Thị Thanh, Bảo Giang Kim, Bích Diệp Phạm, Thị Nga Nguyễn, Thị Quỳnh Trang Lê, Thị Miến Tạ, Thị Thu Trang Nguyễn, Thị Nguyệt Minh Vũ, Thị Thùy Dung Trần, Nam Lê, Thị Hồng Thắm Phạm, và Thị Thanh Thảo Nguyễn. 2024. “THỰC TRẠNG MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN NĂM 6 NGÀNH BÁC SĨ ĐA KHOA TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NĂM HỌC 2021-2022”. Tạp Chí Y học Việt Nam 535 (1). https://doi.org/10.51298/vmj.v535i1.8550.