Lê, Quốc Hưng, Thanh Huân Nguyễn, Thanh Huân Nguyễn, Quang Huy Nguyễn, và Văn Bé Hai Nguyễn. 2024. “KHẢO SÁT TỈ LỆ HUYẾT KHỐI TIỂU NHĨ TRÁI TRÊN SIÊU ÂM TIM QUA THỰC QUẢN Ở NGƯỜI CAO TUỔI RUNG NHĨ”. Tạp Chí Y học Việt Nam 535 (1). https://doi.org/10.51298/vmj.v535i1.8551.