Nguyễn , Văn Thống, Quốc Đạt Ngô, Hưng Thịnh Nguyễn, và Hữu Ngọc Tuấn Nguyễn. 2024. “XÂY DỰNG KỸ THUẬT QPCR DÙNG CHẤT HUỲNH QUANG SYBR GREEN ĐỊNH LƯỢNG DNA EBV”. Tạp Chí Y học Việt Nam 535 (1). https://doi.org/10.51298/vmj.v535i1.8558.