Ngô , Thùy Dung, Thị Mai Chi Dương, Ngọc Ánh Trần, và Trường Sơn Nguyễn. 2024. “KHẢO SÁT GIÁ TRỊ THANG ĐIỂM ABIC (AGE BILIRUBIN INR CREATININE) TRONG TIÊN LƯỢNG BỆNH GAN MẠN DO RƯỢU”. Tạp Chí Y học Việt Nam 535 (1). https://doi.org/10.51298/vmj.v535i1.8559.