Tạ , Thị Hồng Thúy, Thị Vân Nguyễn, và Thị Việt Dung Phạm. 2024. “PHẪU THUẬT GHÉP DA ĐIỀU TRỊ KHUYẾT PHẦN MỀM VÙNG BÀN TAY DO RẮN HỔ MANG CẮN”. Tạp Chí Y học Việt Nam 536 (2). https://doi.org/10.51298/vmj.v536i2.8864.