Trần , Hữu Thông, Mạnh Cường Phạm, Tuấn Đạt Nguyễn, và Quốc Chính Lương. 2024. “ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ YẾU TỐ TIÊN LƯỢNG TỬ VONG Ở BỆNH NHÂN CHẢY MÁU NÃO CÓ GIÃN NÃO THẤT CẤP”. Tạp Chí Y học Việt Nam 536 (2). https://doi.org/10.51298/vmj.v536i2.8865.