Đinh , Công Định, và Công Hoàng Nguyễn. 2024. “KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ KHÔNG ĐỘT BIẾN EGFR DI CĂN NÃO BẰNG TIA XẠ KẾT HỢP HÓA CHẤT PHÁC ĐỒ CÓ PLATINUM TẠI BỆNH VIỆN K”. Tạp Chí Y học Việt Nam 536 (2). https://doi.org/10.51298/vmj.v536i2.8868.