Trần, Quốc Hòa, Văn Cừ Nguyễn, Đức Trần, và Tuấn Anh Lê. 2024. “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ TĂNG SINH LÀNH TÍNH TUYẾN TIỀN LIỆT BẰNG PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT ĐỐT LƯỠNG CỰC QUA ĐƯỜNG NIỆU ĐẠO”. Tạp Chí Y học Việt Nam 536 (2). https://doi.org/10.51298/vmj.v536i2.8870.