Thiều, Tất Khánh, Văn Tuyên Nguyễn, Thị Thu Hường Nguyễn, và Quang Anh Nguyễn. 2024. “KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ BUỒNG TRỨNG LOẠI TẾ BÀO HẠT TẠI BỆNH VIỆN K”. Tạp Chí Y học Việt Nam 536 (2). https://doi.org/10.51298/vmj.v536i2.8872.