Nguyễn Phan Trọng Hiếu, Văn Trầm Tạ, và Đức Toàn Nguyễn. 2024. “ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ NGỘ ĐỘC CẤP Ở TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1”. Tạp Chí Y học Việt Nam 536 (2). https://doi.org/10.51298/vmj.v536i2.8873.