Chử, Quốc Hoàn. 2024. “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT VÉT HẠCH MẠC TREO TRÀNG DƯỚI BẢO TỒN ĐỘNG MẠCH ĐẠI TRÀNG TRÁI ĐIỀU TRỊ UNG THƯ ĐẠI TRÀNG SIGMA - TRỰC TRÀNG CAO TẠI BỆNH VIỆN K”. Tạp Chí Y học Việt Nam 536 (2). https://doi.org/10.51298/vmj.v536i2.8881.