Vũ , Mạnh Hùng, Cương Hoàng, và Quốc Tùng Mai. 2024. “NGHIÊN CỨU ĐIỀU TRỊ BỆNH HẮC VÕNG MẠC TRUNG TÂM THANH DỊCH BẰNG DUNG DỊCH NHỎ MẮT BRINZOLAMIDE 1%”. Tạp Chí Y học Việt Nam 536 (2). https://doi.org/10.51298/vmj.v536i2.8891.