Trần , Nguyễn Minh Thư, Từ Mỹ Diệp, Ý Lan Võ, Tú Thanh Trịnh, và Thị Tuyết Nga Trần. 2024. “STRESS, TRẦM CẢM, LO ÂU VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở NGƯỜI DÂN SAU NHIỄM COVID-19 TẠI QUẬN TÂN PHÚ, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH”. Tạp Chí Y học Việt Nam 536 (2). https://doi.org/10.51298/vmj.v536i2.8893.