Phạm , Thị Vân Anh, Thị Ngọc Trân Nguyễn, Thị Thanh Hoàng, Thị Cẩm Vân Nguyễn, và Thị Hiền Nguyễn. 2024. “CHĂM SÓC ĐIỀU DƯỠNG BỆNH NHI DƯỚI 5 TUỔI NHIỄM TRÙNG HÔ HẤP CẤP DO VIRÚT HỢP BÀO TẠI BỆNH VIỆN VINMEC TIMES CITY NĂM 2023”. Tạp Chí Y học Việt Nam 536 (2). https://doi.org/10.51298/vmj.v536i2.8902.