Lê, Hạ Long Hải, Thị Lan Trần, Thị Hồng Nhung Trịnh, Diễm Quỳnh Đại, Thành Đạt Tạ, Bình Thư Vũ, Ngọc Anh Lê, và Hoàng Việt Nguyễn. 2024. “KHẢO SÁT TỶ LỆ NHIỄM EPSTEIN-BARR VIRUS (EBV) TRÊN BỆNH NHÂN UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ”. Tạp Chí Y học Việt Nam 536 (2). https://doi.org/10.51298/vmj.v536i2.8914.