Nguyễn, Văn Việt, Tuấn Anh Đỗ, Quế Sơn Trần, Thị Huệ Nguyễn, và Văn Thành Bạch. 2024. “KẾT QUẢ CẮT GAN ĐIỀU TRỊ MỘT SỐ BỆNH LÝ U GAN LÀNH TÍNH TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC”. Tạp Chí Y học Việt Nam 537 (2). https://doi.org/10.51298/vmj.v537i2.9190.