Vũ, Trường Thịnh, Duy Thanh Dương, Quang Thắng Phạm, Văn Dũng Nguyễn, và Trung Dũng Trần. 2024. “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT THAY KHỚP GỐI TOÀN PHẦN HY SINH DÂY CHẰNG CHÉO SAU TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA XANH PÔN”. Tạp Chí Y học Việt Nam 537 (2). https://doi.org/10.51298/vmj.v537i2.9195.