Nguyễn, Hoàng Vũ, Hồng Thăng Vũ, và Công Hoàng Nguyễn. 2024. “KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ DI CĂN NÃO BẰNG XẠ PHẪU VÀ PHÁC ĐỒ PACLITAXEL – CARBOPLATIN”. Tạp Chí Y học Việt Nam 537 (2). https://doi.org/10.51298/vmj.v537i2.9196.