Đỗ, Anh Tú, và Đình Lợi Nguyễn. 2024. “HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ CỦA ENZALUTAMIDE TRÊN BỆNH NHÂN UNG THƯ TUYẾN TIỀN LIỆT GIAI ĐOẠN DI CĂN”. Tạp Chí Y học Việt Nam 537 (2). https://doi.org/10.51298/vmj.v537i2.9208.