Vũ, Văn Cường, Thanh Tú Ngô, Văn Thanh Võ, Thế Hưng Đinh, và Hồng Phong Phạm. 2024. “NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG TRÊN BỆNH NHÂN CHẤN THƯƠNG CỘT SỐNG CỔ CAO MẤT VỮNG”. Tạp Chí Y học Việt Nam 537 (2). https://doi.org/10.51298/vmj.v537i2.9229.