Đỗ, Anh Tú, và Đình Lợi Nguyễn. 2024. “ẢNH HƯỞNG CỦA LIỀU ABIRATERONE ACETATE TỚI KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN UNG THƯ TUYẾN TIỀN LIỆT DI CĂN KHÁNG CẮT TINH HOÀN”. Tạp Chí Y học Việt Nam 537 (2). https://doi.org/10.51298/vmj.v537i2.9240.