Nguyễn, Trọng Ngà, Duy Dương Phạm, Huy Hùng Đỗ, và Diệu Hương Nguyễn. 2024. “GIÁ TRỊ CỦA CHỌC HÚT KIM NHỎ QUA SIÊU ÂM NỘI SOI TRONG CHẨN ĐOÁN TỔN THƯƠNG TỤY TẠI BỆNH VIỆN K”. Tạp Chí Y học Việt Nam 538 (3). https://doi.org/10.51298/vmj.v538i3.9560.