Lê, Nguyên Vũ, Minh Tuấn Trần, và Quang Nghĩa Nguyễn. 2024. “ KẾT QUẢ LÂU DÀI CỦA CÁC BỆNH NHÂN CÓ BIẾN CHỨNG HẸP NIỆU QUẢN THẬN GHÉP”. Tạp Chí Y học Việt Nam 538 (3). https://doi.org/10.51298/vmj.v538i3.9562.