Bùi, Thị Ngọc Thực, Đình Hòa Vũ, Hữu Quân Nguyễn, Ngọc Mỹ Hạnh Đào, Thu Minh Nguyễn, Quỳnh Hoa Nguyễn, và Hoàng Anh Nguyễn. 2024. “KẾT QUẢ CỦA HOẠT ĐỘNG DƯỢC LÂM SÀNG TRONG DỰ PHÒNG THUYÊN TẮC HUYẾT KHỐI TĨNH MẠCH TRÊN BỆNH NHÂN NẶNG TẠI TRUNG TÂM CẤP CỨU A9 - BỆNH VIỆN BẠCH MAI”. Tạp Chí Y học Việt Nam 538 (3). https://doi.org/10.51298/vmj.v538i3.9564.