Bùi, Thị Phương Thảo, Thu Hương Nguyễn, Thị Ngọc Anh Đặng, Thị Phương Vũ, Thị Hà Trịnh, và Thị Khánh Tống. 2024. “ CẮT BỎ CÓ HỖ TRỢ CHÂN KHÔNG DƯỚI HƯỚNG DẪN SIÊU ÂM ĐIỀU TRỊ KHỐI U PHYLLODE LÀNH TÍNH KÍCH THƯỚC LỚN”. Tạp Chí Y học Việt Nam 538 (3). https://doi.org/10.51298/vmj.v538i3.9583.