Lương, Thành Đạt, Thành Đạt Nguyễn, Quang Lộc Trần, Xuân Trường Tạ, Sinh Cung Nguyễn, và Thanh Tùng. 2024. “NỘI SOI TÁN SỎI ĐƯỜNG MẬT XUYÊN GAN QUA DA BẰNG LASER HOLMIUM Ở BỆNH NHÂN 101 TUỔI: BÁO CÁO CA LÂM SÀNG”. Tạp Chí Y học Việt Nam 538 (3). https://doi.org/10.51298/vmj.v538i3.9586.